Zaburzenia układu odpornościowego część 2

Choroby alergiczne

kaszel był znacznie kontrolowany lub eliminowany poprzez światowe programy szczepień. Zaburzenia układu immunologicznego Choroby alergiczne Najczęstsze rodzaje chorób alergicznych występują, gdy układ odpornościowy reaguje na fałszywy alarm.

U alergika normalnie nieszkodliwy materiał, taki jak pyłek trawy lub kurz domowy, jest mylony z zagrożeniem i atakowany. Alergie, takie jak alergia na pyłki, są związane z przeciwciałem znanym jako IgE. Podobnie jak inne przeciwciała, każde przeciwciało IgE jest swoiste; jeden działa na pyłki dębu, drugi na ambrozję.

Choroby autoimmunologiczne

Czasami aparat rozpoznający układ odpornościowy psuje się, a ciało zaczyna wytwarzać komórki T i przeciwciała skierowane przeciwko własnym komórkom i narządom. Błędnie ukierunkowane komórki T i autoprzeciwciała, jak są znane, przyczyniają się do wielu chorób. Na przykład komórki T atakujące komórki trzustki przyczyniają się do cukrzycy, podczas gdy autoprzeciwciało znane jako czynnik reumatoidalny jest powszechne u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Ludzie z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) mają przeciwciała przeciwko wielu typom własnych komórek i składników komórkowych. Nikt nie wie dokładnie, co powoduje chorobę autoimmunologiczną, ale prawdopodobnie zaangażowanych jest wiele czynników. Obejmują one elementy środowiska, takie jak wirusy, niektóre leki i światło słoneczne, z których wszystkie mogą uszkodzić lub zmienić normalne komórki organizmu. Podejrzewa się, że hormony odgrywają rolę, ponieważ większość chorób autoimmunologicznych występuje znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Dziedziczność też wydaje się ważna. Wiele osób z chorobami autoimmunologicznymi ma charakterystyczne typy cząsteczek samo markerowych.

Kompleksowe choroby immunologiczne

Kompleksy immunologiczne są skupiskami blokujących się antygenów i przeciwciał. Zwykle kompleksy immunologiczne są szybko usuwane z krwioobiegu. Czasami jednak nadal krążą i ostatecznie zostają uwięzione w tkankach nerek, płuc, skóry, stawów lub naczyń krwionośnych. Tam wywołali reakcje z dopełniaczem, które prowadzą do stanu zapalnego i uszkodzenia tkanek. Kompleksy immunologiczne psują się w wielu chorobach. Należą do nich malaria i wirusowe zapalenie wątroby, a także wiele chorób autoimmunologicznych.

Zaburzenia odporności

Gdy w układzie odpornościowym brakuje jednego lub więcej jego składników, wynikiem jest zaburzenie niedoboru odporności. Zaburzenia niedoboru odporności mogą być dziedziczone, nabywane w wyniku infekcji lub wytwarzane w sposób niezamierzony przez leki, takie jak te stosowane w leczeniu osób chorych na raka lub otrzymujących przeszczepy. Przejściowe niedobory odporności mogą rozwinąć się w wyniku częstych infekcji wirusowych, w tym grypy, mononukleozy zakaźnej i odry. Odpowiedzi immunologiczne mogą być również obniżone przez transfuzję krwi, zabieg chirurgiczny, niedożywienie, palenie tytoniu i stres. Niektóre dzieci rodzą się ze źle funkcjonującym układem odpornościowym. Niektóre mają wady w układzie komórek B i nie mogą wytwarzać przeciwciał. Inni, u których grasica jest albo brakująca, albo mała i nienormalna, nie mają komórek T. Bardzo rzadko rodzą się niemowlęta pozbawione wszystkich głównych mechanizmów obronnych. Ten stan jest znany jako ciężka złożona choroba niedoboru odporności lub SCID.

AIDS jest zaburzeniem niedoboru odporności wywołanym przez wirusa (HIV), który infekuje komórki odpornościowe. HIV może niszczyć lub dezaktywować ważne komórki T, torując drogę dla szeregu wad immunologicznych. HIV może również ukrywać się przez długi czas w układzie odpornościowym komórki. Gdy osłabiają się mechanizmy obronne, osoba z AIDS pada ofiarą niezwykłych, często zagrażających życiu infekcji i rzadkich nowotworów. Choroba zakaźna, AIDS rozprzestrzenia się poprzez bliski kontakt seksualny, przenoszenie wirusa z matki na niemowlę podczas ciąży lub bezpośrednie zanieczyszczenie krwi. Nie ma lekarstwa na AIDS, ale nowo opracowane leki przeciwwirusowe mogą spowolnić postęp choroby, przynajmniej przez pewien czas. Naukowcy testują również szczepionki przeciwko HIV w badaniach klinicznych.

Nowotwory układu odpornościowego

Komórki układu odpornościowego, podobnie jak inne komórki, mogą rosnąć w niekontrolowany sposób, powodując raka. Białaczki są spowodowane proliferacją białych krwinek lub leukocytów. Niekontrolowany wzrost komórek plazmatycznych wytwarzających przeciwciała może prowadzić do szpiczaka mnogiego. Nowotwory narządów limfatycznych, zwane chłoniakami, obejmują chorobę Hodgkina.

Immunologia i przeszczepy

Każdego roku tysiące amerykańskich istnień są przedłużane przez przeszczepione narządy – nerki, serce, płuca, wątrobę i trzustkę. Jednak aby przeszczep „wziął”, naturalna tendencja organizmu do pozbywania się obcych tkanek musi zostać pominięta. Jednym ze sposobów, typowania tkanek, jest upewnienie się, że znaczniki siebie na tkance dawcy są jak najbardziej zbliżone do znaczników biorcy. Każda komórka ma podwójny zestaw 6 głównych antygenów tkankowych, a każdy z antygenów występuje u różnych osobników w aż 20 odmianach. Jest szansa, że 2 osoby będą miały identyczne antygeny transplantacyjne wynosi około 1 na 100 000.

Drugim sposobem jest uśpienie układu odpornościowego biorcy. Można tego dokonać za pomocą silnych leków immunosupresyjnych, takich jak cyklosporyna A, lub przy użyciu laboratoryjnych przeciwciał atakujących dojrzałe komórki T.

Przeszczepy szpiku kostnego

Kiedy odpowiedź immunologiczna jest poważnie obniżona – u niemowląt urodzonych z zaburzeniami odporności lub u osób z rakiem – jednym z możliwych sposobów jest przeniesienie zdrowego szpiku kostnego. Wprowadzone do krążenia przeszczepione komórki szpiku kostnego mogą rozwinąć się w funkcjonujące komórki B i T. W przeszczepach szpiku kostnego bardzo ważne jest ścisłe dopasowanie. Nie tylko istnieje niebezpieczeństwo, że ciało odrzuci przeszczepione komórki szpiku kostnego, ale dojrzałe komórki T z przeszczepu szpiku kostnego mogą kontratakować i zniszczyć tkanki biorcy. Aby zapobiec tej sytuacji, znanej jako choroba przeszczep przeciw gospodarzowi, naukowcy używają leków lub przeciwciał „oczyścić” szpik dawcy z potencjalnie niebezpiecznych dojrzałych komórek T.

Układ odpornościowy i układ nerwowy

Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że układ odpornościowy i układ nerwowy są powiązane na kilka sposobów. Jedno dobrze znane połączenie obejmuje nadnercza. W odpowiedzi na komunikaty stresowe z mózgu nadnercza uwalniają hormony do krwi. Oprócz pomocy w reagowaniu na sytuacje kryzysowe poprzez mobilizację rezerw energetycznych organizmu, te „hormony stresu” mogą tłumić ochronne działanie przeciwciał i limfocytów. Hormony i inne chemikalia, o których wiadomo, że przekazują wiadomości między komórkami nerwowymi, „rozmawiają” z komórkami układu odpornościowego. Rzeczywiście, niektóre komórki odpornościowe są w stanie wytwarzać typowe produkty komórek nerwowych, podczas gdy niektóre limfokiny mogą przekazywać informacje do układu nerwowego. Co więcej, mózg może wysyłać wiadomości bezpośrednio do komórek nerwowych do układu odpornościowego. Znaleziono sieci włókien nerwowych łączących się z narządami limfatycznymi.

Inżynieria genetyczna

Inżynieria genetyczna pozwala naukowcom wyrywać geny – segmenty materiału dziedzicznego, DNA – z jednego rodzaju organizmu i łączyć je z genami Leki, Antybiotyki, Cytryna, Wybórdrugiego organizmu. W ten sposób względnie proste organizmy, takie jak bakterie lub drożdże, mogą być indukowane w celu wytworzenia ilości ludzkich białek, w tym hormonów, takich jak insulina, a także limfokiny i monokiny. Mogą również wytwarzać białka z czynników zakaźnych, takich jak wirus zapalenia wątroby lub HIV, do stosowania w szczepionkach.

Terapia genowa

Inżynieria genetyczna ma również nadzieję na terapię genową – zastępując zmienione lub brakujące geny lub dodając przydatne geny. Ciężka połączona choroba niedoboru odporności jest głównym kandydatem do terapii genowej. SCID jest spowodowany brakiem enzymu z powodu pojedynczego brakującego genu. Zmodyfikowaną genetycznie wersję brakującego genu można wprowadzić do komórek pobranych ze szpiku kostnego pacjenta. Gdy traktowane komórki szpiku zaczną wytwarzać enzym, można je ponownie wstrzyknąć pacjentowi.
Rak jest kolejnym celem terapii genowej. W pionierskich eksperymentach naukowcy usuwają limfocyty zwalczające raka z guza pacjenta z rakiem, wstawiają gen, który zwiększa zdolność limfocytów do wytwarzania ilości naturalnego produktu przeciwnowotworowego, a następnie hodują zrestrukturyzowane komórki w ilości w laboratorium. Komórki te są wstrzykiwane z powrotem pacjentowi, gdzie mogą wyszukać guz i dostarczyć duże dawki przeciwnowotworowego związku chemicznego.

Immunoregulacja

Badania delikatnych kontroli i równowagi kontrolujących odpowiedź immunologiczną pogłębiają wiedzę na temat normalnych i nienormalnych funkcji immunologicznych. Pewnego dnia może być możliwe leczenie chorób, takich jak toczeń rumieniowaty układowy, poprzez tłumienie części układu odpornościowego, które są nadmiernie aktywne. Przez przeszczepianie niedojrzałych ludzkich tkanek odpornościowych lub komórek odpornościowych myszom SCID naukowcy stworzyli żywy model ludzkiego układu odpornościowego. Ten model zwierzęcy zapowiada się niezwykle cennie, pomagając naukowcom zrozumieć układ odpornościowy i manipulować nim z korzyścią dla zdrowia ludzkiego.

Podsumowanie

Chociaż naukowcy wiele się nauczyli o układzie odpornościowym, nadal badają, w jaki sposób ciało wywołuje ataki, które niszczą atakujące drobnoustroje, zainfekowane komórki i guzy, ignorując zdrowe tkanki. Nowe technologie identyfikacji poszczególnych komórek odpornościowych pozwalają obecnie naukowcom szybko określić, które cele wyzwalają odpowiedź immunologiczną. Udoskonalenia w mikroskopii pozwalają na pierwsze obserwacje komórek B, komórek T i innych komórek, które oddziałują w węzłach chłonnych i innych tkankach ciała. Ponadto naukowcy szybko odkrywają genetyczne plany, które również kierują ludzką odpowiedzią immunologiczną jak te, które dyktują biologię bakterii, wirusów i pasożytów. Połączenie nowej technologii i rozszerzonej informacji genetycznej bez wątpienia nauczy nas jeszcze więcej o tym, jak organizm chroni się przed chorobą.

Immunologia i przeszczepy

Kim jestem? Bloggerką, pasjonatką zdrowego stylu życia. Poliglotką. Kocham konie i podróże.Założyłam bloga, aby dzielić się swoją pasją. Moje 7-letnie doświadczenie w zakresie medycyny naturalnej pomaga mi rozwijać projekt Adelia.Kocham konie i jestem ich Trenerem, to moja druga pasja - w sumie odkąd pamiętam, zwierzęta były obecne w moim życiu.
Posts created 228

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top