Zalety i wady GMO

GMOGenetyczna modyfikacja organizmów – w skrócie GMO – to działanie polegające na zmianie aktywności genów, wprowadzeniu dodatkowych ich kopii lub genów pochodzących z organizmu innego gatunku.

Żywność GMO to zmienione genetycznie rośliny i zwierzęta, których bezpieczeństwo w spożywaniu jest powodem nieustannej dyskusji.

Modyfikowanie cech gatunkowych niesie za sobą liczne korzyści, jak również ryzyka, co do których skutków nie da się na chwilę obecną w 100% przewidzieć.

Zalety GMO