Depresja a przygnębienie

Depresja a przygnębienie. Każdy człowiek miewa gorsze czy trudniejsze chwile. Każdy w swoim życiu doświadczył momentów smutku, zrezygnowania, przygnębienia, braku chęci do wykonywania czegokolwiek.. eh.. Często takie sytuacje następują po jakichś przykrych zdarzeniach: niepowodzeniach, porażkach, zmianach czy stratach. Poczucie utraty i bólu jest elementem procesu dorastania i dorosłości, którego nie da się uniknąć. Według danych […]

Depresja, coraz częstsza.

Takie informacje dziś usłyszałam: „W czasie pandemii, Polacy coraz częściej mają objawy depresji. Pytając ludzi na ulicy o swój obecny nastrój, niestety co czwarta osoba mówi, że widzi/odczuwa u siebie pogorszenie stanu psychicznego. Większość – nie zamierza w ogóle konsultować tego ze specjalistą.” I jest to dla mnie osobiście zatrważające. Dlaczego nie chcą konsultować z […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top