Sekret życia

sekret życiaZanim przedstawię Ci sposoby (sekret) na odzyskanie zdrowia i dobrego samopoczucia, chcę abyś zrozumiała dlaczego proponowane praktyki są takie ważne. Przedstawię Ci to w jak najkrótszej formie. Jest to pewien sekret życia, związany z Twoim funkcjonowaniem w świecie.

Opowiem też krótko, jak funkcjonuje Twój umysł świadomy i nieświadomy oraz co ma do tego stres, który Ciebie dotyka.

Prawdziwy sekret życia

Podręczniki biologii mówią o prymacie genów w procesach chorobowych. Współczesne badania i praktyka wielu lekarzy wskazują na fakt, że jedynie 20% chorób związane jest z genami, pozostałe 80% to wpływ środowiska, w którym żyjemy.

Na tej prostej prawdzie opiera się nowa dziedzina biologii, jaka jest epigenetyka (to sekret). Aby to zrozumieć dobrze przypomnieć sobie kilka podstawowych szkolnych informacji:

Po pierwsze

Twoje geny zapisane są w sekwencji zasad (AT i GC) tworzących kwas nukleinowy DNA w formie podwójnej helisy.

Po drugie

Gdybyś chciała rozwinąć nić DNA w pojedynczej komórce ciała miałaby ona długość ok. 2 metrów! Dlatego DNA jest silnie zwinięta i “upakowana” w postaci chromosomu dzięki białkom histonowym.

Ekspresja genów możliwa jest jedynie wtedy, gdy białka odsłonią wybrany fragment matrycy. Dzieje się to w przypadku procesów metylacji (dodawanie grupy metylowej), acetylacji (dodawanie grupy acetylowej), ubikwitynacji (dodawanie ubikwityny) lub fosforylacji.

Zarówno metylacja DNA, jak i modyfikacje chemiczne białek histonowych mogą być dziedziczone oraz przekazywane z pokolenia na pokolenie – jest to dziedziczenie poza genetyką czyli epigenetyczne.

Po trzecie

Każda komórka Twojego ciała ma taki sam materiał genetyczny – jednak w trakcie rozwoju płodowego komórki różnicują się na komórki skóry, wątroby, serca itd. – po prostu różne geny w poszczególnych typach tkanek są aktywne. Mają na to wpływ między innymi modyfikacje epigenetyczne.

Po czwarte

Chromosomy zawierające Twój materiał genetyczny są umieszczone w jądrze komórkowym otoczonym błoną. Nie stanowią one jednak, jak głosi wiele podręczników “mózgu” komórkowego, ale jest to chroniona matryca do produkcji niezbędnych białek. Czyli w zasadzie jest to forma gonady a nie mózgu. Świadczą o tym badania, w których komórki żyły jeszcze przez długi czas po usunięciu jądra komórkowego – aż wyczerpały się zapasy białka. Życie bez ośrodka sterującego nie byłoby możliwe.

Po piąte

Umysł komórki to błona komórkowa, która zawiera białka odpowiedzialne za odbiór bodźców (receptor) i reakcję na nie (efektor). Każdy rodzaj białka reaguje na precyzyjnie określony sygnał środowiskowy zmieniając swój kształt – co wyraża się w formie ruchu. Ruchy białek uruchamiają w komórce ścieżkę procesów życiowych.

Po szóste

Zaburzenia funkcji komórki (choroba) powstaje na dwa sposoby: uszkodzenia białek lub zniekształcenia sygnałów.

Po siódme

Uszkodzenie białek – to uszkodzona matryca DNA (geny). Jedynie 5% ludzi rodzi się z takimi uszkodzeniami.

Po ósme

Zniekształcenia sygnałów to działanie urazu, zatrucia lub myśli (psychika).

Twój sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości stanowi bodziec środowiskowy odbierany przez Twój umysł i wywołujący określone reakcje organizmu.

Prymat środowiska nad genami

To nie geny kontrolują biologię, to biologia (środowisko) kontroluje geny (i to jest sekret). Aby jakiś gen się uaktywnił konieczny jest sygnał ze środowiska. Jak pisze w swojej książce “Biologia przekonań” Bruce Lipton: ”miliony osób przypisują zawodność ich zdrowia niedostatkom biochemicznym własnego ciała zamiast kombinacji przyczyn umysłowych, fizycznych, emocjonalnych i duchowych”.

Mechanizmy epigenetyczne mają wpływ zarówno na odczyt, jak i zmianę programu kodu genetycznego. Sygnały ze środowiska wpływają na zachowanie Twojego organizmu oraz na aktywność Twoich genów.

V.Pophristic i L.Goodman

W 2000 roku V.Pophristic i L.Goodman ujawnili w artykule magazynu Nature, za życiodajne ruchy białek odpowiadają prawa fizyki kwantowej. Już w 1960r. laureat Nagrody Nobla Albert Szent- Gyorgyi odkrył znaczenie fizyki kwantowej dla systemów biologicznych. Przez ostatnie pięćdziesiąt lat wiele badań potwierdziło, że fale elektromagnetyczne, niewidzialne gołym okiem regulują syntezę DNA poprzez zmianę ruchu białek.

Tym samym promieniowanie ma wpływ na wszystkie funkcje życiowe organizmu. Sygnały energetyczne są 100 razy bardziej wydajne niż chemiczne. Dlatego energia jest wydajniejszym środkiem wpływania na ciało niż związki chemiczne.

Mimo, że medycyna stosuje na co dzień rozwiązani fizyki kwantowej – mamografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny – to nie chce uznać wpływu fal elektromagnetycznych na zdrowie. Wyjątkiem jest stosowanie fal do rozkruszania kamieni nerkowych.

Wszystkie żywe organizmy włącznie z Tobą, odczytują sygnały i komunikują się ze sobą poprzez ocenę pól energii.

sekretMYŚLI SĄ RODZAJEM ENERGII UMYSŁU, KTÓRA JEST ODBIERANA PRZEZ KOMÓRKI TWOJEGO CIAŁA, JAKO BODZIEC ŚRODOWISKOWY

Umysł świadomy i nieświadomy

Jest wielce prawdopodobne, że słyszałeś o wpływie pozytywnego myślenia na życie człowieka. Być może jesteś jedną z osób, które próbowały różnych technik z tym związanych bez żadnego skutku. Dlaczego tak mogło się stać? Odpowiedź tkwi w zasadach funkcjonowania Twojego umysłu, jako świadomości i podświadomości.

Region mózgu związany z myśleniem, planowaniem i podejmowaniem decyzji to kora przedczołowa. To jak się wydaje jest miejsce, dzięki któremu możesz odczuwać własną tożsamość i doświadczać rzeczywistości w sposób świadomy.

Masz dzięki temu zdolność do autorefleksji i możliwość wybrania sposobu reagowanie na bodźce środowiskowe. Stanowi to podstawę wolnej woli. Niestety w 95% działasz na autopilocie, którym jest umysł podświadomy. Twoje postępowanie zależy od programów powstających od okresu życia płodowego (a nawet dziedziczonych po przodkach).

Pomijając programy dziedziczne, czyli odruchowe zachowania określane jako instynkty, reszta programów powstaje w wyniku wychowania i wzorców przyjmowanych bezkrytycznie z otoczenia. Mózg dziecka w tym czasie pracuje na częstotliwościach fal Delta (0,5-4 Hz) i Theta (4-8 Hz). Do szóstego roku życia u dzieci nie pojawiają się częstotliwości mózgowe z zakresu fal Alfa, co oznacza, że ich mózg pracuje na poziomie podświadomości, czyli tzw. transu hipnotycznego. Wszystkie wrażenia trafiają więc bezpośrednio do podświadomości bez ich oceny.

Umysł podświadomy potrafi interpretować i reagować na ponad 40 milionów impulsów nerwowych na sekundę, podczas gdy umysł świadomy przetwarza w tym czasie jedynie 40 impulsów!

Nawyki i postrzeżenia nabyte w dzieciństwie często są ograniczające, błędne i sabotują Twoje dążenia. Świadome pragnienia wchodzą w konflikt z programami podświadomości. Próby wpłynięcia na swoją podświadomość za pomocą rozumu są bezskuteczne. Stąd samo pozytywne myślenie nie wystarczy.

Należy skorygować ograniczające Ciebie przekonania, aby uzyskać kontrolę nad własnym życiem. I to jest sekret!!

Na szczęście masz moc dokonywania zmian we własnym życiu. Odzyskasz zdrowie, gdy nauczysz się nowego podejścia do rzeczywistości odzyskując panowanie nad własnym rozumem. Jest to oczywiście pewien wybór, który wymaga Twojego konkretnego działania.

Stres zabija

Kiedy jesteś poddany stresowi, Twój organizm mobilizuje się uaktywniając oś HPA (podwzgórze-przysadka-nadnercza), która odpowiada za reakcję obronną (ucieczka-atak). Jest to niezbędne do Twojego przeżycia w środowisku.

Jeśli stres utrzymuje się długo pociąga za sobą zahamowanie przekazywania energii podtrzymującej procesy wzrostu i odbudowy komórek. Im dłużej trwasz w trybie obronnym, tym bardziej ograniczasz swoją witalność i przyspieszasz procesy starzenia się. 

Hormony stresu powodują skurcz naczyń krwionośnych, a krew zostaje odesłana głównie do kończyn. Organy wewnętrzne bez wystarczającej ilości krwi stają się niedożywione, niedotlenione i odwodnione. Hormony stresu wyciszają też działanie systemu odpornościowego; aby oszczędzać rezerwy energetyczne.

Dodatkowo powodują one niedokrwienie mózgu, ograniczając jego funkcje i upośledzając aktywność kory przedczołowej odpowiedzialnej za świadome działanie.

Niemal każda choroba, na którą zapadają ludzie jest związana z chronicznym stresem. Można więc mówić o psychosomatycznym podłożu wielu chorób.

Twoje reagowanie na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne napędza lub hamuje poziom stresu. Niestety, często reagujesz w sposób wyuczony, automatyczny powielając nabyte wzorce. Twoje wysiłki przejęcia kontroli nad umysłem podświadomym oparte na “sile woli” będą trafiać na silny opór, ponieważ komórki są zobligowane do odtwarzania programów zawartych w podświadomości. Powstałe w wyniku tego napięcie jedynie pogarsza trudna już sytuację.

Cześć! Jestem współautorką tego bloga i bardzo się cieszę, że tu jesteś!Kim jestem? Szczęśliwą mamą. Miłośniczką Toskanii. Blogerką z przyjemności, z zamiłowania. Pasjonatką zdrowego stylu życia, szeroko rozumianej - naturalnej pielęgnacji całego ciała. Kobietą dbającą o własne słowa, myśli i duszę. Żyjącą zgodnie z zasadą - "Wszystko do nas wraca".Zdrowy styl życia to moim zdaniem nie tylko zdrowa dieta (choć ma kluczowe znaczenie), aktywność fizyczna (też joga), odpoczynek, medytacja, odpowiednia ilość snu, zażywanie suplementów, ale również codzienne nawyki, które bardzo decydującą o jakości naszego życia.Zdrowy styl życia to też pielęgnacja i stosowanie dobrych, naturalnych kosmetyków. A także codzienne dążenie do stawania się lepszą wersją samego siebie.Zapraszam do komentowania i zadawania pytań. Zostaw ślad po sobie :-)
Posts created 475

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top