Zdrowe zarządzanie

Zdrowe zarządzanie

Zdrowe zarządzanie w firmie. Fakt, że niewłaściwe zarządzanie odbija się na zdrowiu pracowników nie jest niczym nowym. Wiele osób potrafi zrozumieć tę zależność, jednak nie wszyscy w codziennym życiu o niej pamiętają.

To w jaki sposób firma jest zarządzana przekłada się nie tylko na jej wyniki finansowe, ale także na zdrowie pracowników.

Zależność pomiędzy zarządzaniem a zdrowiem

O ile wśród polskich przedsiębiorców rośnie popularność zarządzania zdrowiem i stawia się na racjonalne zarządzanie zasobami firmy, o tyle rzadko kiedy wiąże się zarządzanie ze zdrowiem pracowników.

Zła atmosfera w pracy, nie właściwe delegowanie zadań, nieprecyzyjnie określone oczekiwania powodują u pracowników wzrost frustracji, obniżają motywację i zaangażowanie, a także ich efektywność.

W długim okresie czasu taka sytuacja prowadzi do wystąpienia objawów chronicznego stresu. W tym przypadku należy pamiętać, że stres nie wpływa tylko na psychikę człowieka, ale może przyczyniać się do rozwoju konkretnych chorób somatycznych.

Innowacyjne podejście do zarządzania

Nowoczesne organizacje wychodzą naprzeciw pojawiającym się trendom i wdrażają systemy zarządzania zdrowiem pracowników (SZZ), które poprzedzone są gruntowną analizą demograficzną przedsiębiorstwa poszerzoną o wywiady z pracownikami (pytania nie dotyczą tylko aspektów zdrowotnych, ale także stosunków społecznych).

A wszystko po to, aby działania danej firmy były skrojone na miarę jej potrzeb.

Zaczyna panować przekonanie, że przedsiębiorstwa nie powinny robić w tym zakresie „czegoś”, często tylko po to, żeby uspokoić załogę i swoje sumienie.

Należy raczej zastanowić się gdzie są nurtujące problemy obecnie i gdzie będą się pojawiały z upływem czasu?  Jak chcemy im zapobiegać? Jakie cele powinniśmy osiągnąć? Jakie działania mogą nam w osiąganiu tych celów pomóc?

Systemowe zarządzanie zdrowiem

Pojedyncze działania – nawet kosztowne – najczęściej nie przynoszą oczekiwanego efektu. Chociaż należy tu podkreślić, że są na pewno lepsze niż nie robienie niczego. Sensowniejsze jest systemowe podejście do tematu zarządzania zdrowiem pracowników.

Co prawda jest ono bardziej czasochłonne, a co za tym idzie kosztowniejsze. Ale w myśl zasady, że „na tanie rzeczy czy rozwiązania mogą pozwolić sobie tylko bardzo bogaci” lepiej zainwestować w analizę, rozwój, koncepcje i systemowe wdrożenie i osiągnąć namacalne efekty niż wydawać pieniądze na pojedyncze, nieskoordynowane działania.

Zdrowe zarządzanie

Kadra zarządzająca najwyższego szczebla

Szczególnie w czasach kiedy zasoby ludzkie stają się najcenniejszym elementem każdego przedsiębiorstwa to właśnie kadra zarządzająca najwyższego szczebla musi jasno i wyraźnie formułować politykę i strategię danej firmy w zakresie dbania o zdrowie oraz samopoczucie pracowników.

Ważnym jest, aby przy określaniu polityki zdrowotnej – nie opierać się tylko na aspektach zdrowia postrzeganego jako braku choroby. Ale opierać się na koncepcji zdrowia, jako dobrostanie fizycznym, psychicznym i społecznym, a zdrowie traktować jako zasób do osiągania życiowych celów (również celów firmy) a nie cel sam w sobie.

Zdrowe zarządzanie?

Mimo wielu działań prozdrowotnych prowadzonych w firmach wciąż obserwuje się rosnący trend zachorowań, spowodowanych przeciążeniem psychicznym. Stąd też wniosek, że samo zarządzanie zdrowiem – mimo że bardzo ważne – nie wystarcza, jeśli w firmach nie ma zdrowego zarządzania.

Mając na uwadze powyższe, firmy stoją przed wyzwaniem jakim jest budowanie tej świadomości wśród kadry kierowniczej. Dlatego tak ważnym jest, aby menadżerów (pracowników także, lecz na poziomie indywidualnym) wyposażać w kompetencje miękkie związane ze zdrowym zarządzaniem.

Często chodzi tu o podstawy, których właściwie nie trzeba się uczyć. A przypomnienie kilku zasad opartych na wzajemnym poszanowaniu, komunikacji, wsparciu i odpowiedzialności w zupełności wystarcza.

Kompetencje menedżerskie istotne w zdrowym zarządzaniu

Zdrowe zarządzanie to coś znacznie więcej niż skupianie uwagi pracowników tylko na kwestiach związanych bezpośrednio ze zdrowiem. To zespół kompetencji obejmujących:

 • zarządzanie relacjami interpersonalnymi,
 • koordynowanie zmianą,
 • organizacja czasu,
 • zarządzanie konfliktem,
 • zarządzanie kompetencjami,
 • motywowanie pracowników,
 • wyznaczanie celów,
 • budowanie zespołu.

Podsumowanie

Niezależnie od tego w jakich okolicznościach dana osoba została menadżerem, jej szef powinien zadać sobie pytania:

 • czy ta osoba jest nie tylko dobrym specjalistą, 
 • a czy będzie potrafiła budować zespół i motywować pracowników 
 • czy może być ich liderem, dając jednocześnie dobry przykład, by negatywne wzorce nie były powtarzane przez pracowników.

Sytuacje, w których pracownicy na widok swojego przełożonego mocno się stresują powinny dać pracodawcy bardzo jasny sygnał. Ponieważ w tym zespole nie funkcjonuje zdrowe zarządzanie. Należy pamiętać, że to właśnie kierownictwo ma największy wpływ na klimat jaki panuje w firmie. A to z kolei bezpośrednio wpływa na samopoczucie i zdrowie pracowników oraz osiągane przez nich wyniki, w tym wyniki firmy.

Kim jestem? Bloggerką, pasjonatką zdrowego stylu życia. Poliglotką. Kocham konie i podróże.Założyłam bloga, aby dzielić się swoją pasją. Moje 7-letnie doświadczenie w zakresie medycyny naturalnej pomaga mi rozwijać projekt Adelia.Kocham konie i jestem ich Trenerem, to moja druga pasja - w sumie odkąd pamiętam, zwierzęta były obecne w moim życiu.
Posts created 228

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top