Tag: Dobre geny

Dobre geny – długowieczność

Dobre geny - długowiecznośćDobre geny – długowieczność. Długie życie w pełnym zdrowiu i zarazem dobrej kondycji jest w obecnych czasach rzadko spotykane.

Nieprawidłowa i prozapalna dieta, niedobory snu oraz nadmiar stresu definiuje się jako jedne z wielu czynników przyczyniających się do tego, że długość życia, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, znacząco spada. Brak wiedzy, świadomości i przede wszystkim chęci poznania mechanizmów wydłużających nasze życie rośnie w zastraszającym tempie.

Każdy z nas posiada geny długowieczności

Każdy z nas posiada geny długowieczności, tak zwane sirtuiny, które kodują białka o tej samej nazwie. Białka te pełnią funkcje enzymatyczne. Należą do deacetylaz, enzymów katalizujących reakcję deacetylacji, czyli reakcję odszczepienia reszty kwasu octowego od białkowych substratów. Innymi słowy odczepiają one grupy acetylowe od wielu różnych innych białek, między innymi histonów, tubuliny czy białek związanych z apoptozą i białek wpływających na procesy dyferecjacji i proliferacji, a więc różnicowania i dojrzewania komórek i tkanek – między innymi komórek nowotworowych.

Sirtuiny występują we wszystkich organizmach żywych, począwszy od owadów aż po ssaki, łącznie z ludźmi. Istnieje wiele klas tych enzymów, jednak najważniejsze znaczenie wykazuje sirtuina I i sirtuina II. Sirtuiny, jako enzymy wymagają swoich aktywatorów.