fbpx

Badania

Badania profilaktyczne u dzieci…

  • Znalezione obrazy dla zapytania dzieci

Badania? Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej, hierarchia wartości i norm cenionych przez Polaków pozostaje niezmienna. Według 82% respondentów najważniejsze jest szczęście rodzinne, a także zdrowie, co potwierdza 74% ankietowanych.

Są to więc zagadnienia blisko ze sobą związane, które niekiedy mogą być zachwiane przez tak niespodziewane zdarzenia, jak choroba.

Prawda o profilaktyce…

Wciąż jednak profilaktyka i uniknięcie zawczasu chorób nie jest naszą mocną stroną. Na co dzień nagminnie spotykam się z opiniami, że badania wystarczy wykonać „od czasu do czasu”, co często oznacza okres kilku lat. Jeszcze gorzej wyglądają okresowe badania wśród dzieci, niejednokrotnie nie przeprowadzane przez kilka pierwszych lat życia…