Monthly Archives: Grudzień 2013

Kolagen kolagenowi nie równy

Jakże często różne typy kolagenu wrzuca się do jednego worka, przypisując im te same właściwości (lub ich brak).

Kolagen znany był medycynie i kosmetologii od wielu lat, jednak wykorzystywano zwykle jego wielkocząsteczkowe formy – czwartorzędowe fibryle i piątorzędowe włókna (patrz rys.), które nie mogą rozpadać się na drobniejsze cząsteczki, które mogą wnikać w głąb naskórka.

W skrócie, kolejne etapy ewolucji kolagenu to:

  • kolagen pierwszorzędowy – polipeptyd
  • kolagen drugorzędowy – złożony polipeptyd w formie spirali
  • kolagen trzeciorzędowy – już potrójna spirala
  • kolagen czwartorzędowy – fibryl
  • kolagen piątorzędowy – włókno

Formy niższego rzędu łączą się ze sobą tworząc postacie wyższego rzędu (małe cząsteczki tworzą coraz większe).